Otázka: Jakou doporučujete literaturu ke zkoušce dle vyhlášky 50/1978 Sb.?

Vhodné je využít vše vydané po roce 2010, ale z pohledu školení a nejvíce využívané problematiky jsou asi nejvhodnější následující knihy:

 

 

  • Ing. Michal KŘÍŽ - Příručka pro zkoušky elektrotechniků (knižnice elektro). Více....
  • Jiří HEMERKA - Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků.
  • Ing. Jaroslav MELEN - Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení.
  • Ing. Karel DVOŘÁČEK - Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě.
  • David KLIMŠA - Vnější a vnitřní ochrana před bleskem.

 

 je i vhodná další literatura dle konkrétní elektrotechnické tématiky - podle konkrétní činnosti školených osob.