Проводим ревизии (пересмотры) электрооборудования и регулярное профессиональное обучение.

          Очное обучение на русском языке:

 
Brno 21.03.2024 13:00-17:00    § 4            Objednat/заказать -OP-
         
Brno 21.03.2024 13:00-19:00    § 6,7 Objednat/заказать -OZ-
         

 

Онлайн обучение на русском языке (POUZE PRO JEDNU FIRMU
na základě písemného dohovoru + dodání podkladů. Přezkoušení je vždy prezenční):

 
ONLINE/ Онлайн   10:00-14:00    § 4             Для заказа - тел.: 606 890 049.
         
ONLINE/ Онлайн                        13:00-19:00    § 6,7 Для заказа - тел.: 606 890 049.
         

 

       

 Приглашаем желающих на курсы обучения по легислативе и охране труда в электропрофессиях. Организуем дополнительное обучение и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, по электроустановке и обследованию электрооборудования,по пересмотру (ревизии) электроустановок.

Обучаем очно и дистанционно на русском языке.

Оплата осуществляется посредством счета-фактуры. Прейскурант можно посмотреть на нашей интернет-странице:  Ceník zde... (Ruský jazyk)

 Проводим обучение и проверку основных знаний в соответствии с NV 194/2022Sb. (Dříve - Положение №  50 /1978) Cвода законов в пределах „Е2А“ - по обучаемым разделам (до 1000 В переменного тока, до 1500 В постоянного тока для невзрывоопасных зон).

 

Обучение по:

§4 - для лиц без электротехнического образования.

§4 плюс - для лиц без электротехнического образования

с дополнительными электротехническими знаниями.

§6 -  для лиц с электротехническим образованием без стажа работы.

§6, §7 - для лиц с электротехническим образованием и стажем работы.

Проводим обучение в соответствии с требованиями компаний и эксплуатационников электрооборудования - на основе предоставленной ими информации.

Лица, желающие пройти обучение и получить сертификат по NV194/2022Sb. по параграфам  6,7 (Dříve- Положению № 50 по параграфам 5, 6, 7, 8, 10,) которые получили электротехническое образование за границами ЧР, обязаны заранее предъявить документ о нострификации диплома.

 

Нострификация

- это процедура признания  документов иностранных государств об образовании, то есть согласие  соответствующих органов государственной власти  на наличие законной силы этих документов  на территории данного государства, т.е.в данном случае на территории Чешской республики.

Документ о нострификации можно получить в некотором из вузов в ЧР, где обучение проходит по той же или очень похожей программе. В документе о нострификации диплома должны быть указаны код и название специальности в ЧР, с которыми совпадает зарубежное образование.

 Выпускники училища и техникума могут приобрести нострификацию в областном органе власти (KRAJSKÝ ÚŘAD – odbor školství).

 Онлайн обучение на русском языке (JEN PRO JEDNU SKUPINU A JEDNU FIRMU)

 Обучение и экзамен по NV194/2022 Cвода законов (DŘÍVE - Положению № 50/1978 Cвода законов) проводим также в форме онлайн общения с лектором. На онлайн уроке обучается одновременно не более 10 человек.

Сразу после окончания онлайн обучения проводится проверка знаний (состоится экзамен PODLE ZÁKONA 250/2021 - §20).

Требования  для проведения дистанционного обучения:

Обучающемуся лицу необходимо иметь хорошее подключение к интернету.

 

Необходимое оборудование:

 

компьютер (планшет, ноутбук)  

ВЭБ-камера  + микрофон  + репродуктор (звуковая колонка) или наушники

 

Doklady které potřebujete ke školení podle nového nařízení vlády NV 194/2022 Sb. osoba znalá § 6 nebo § 7:    

 1. Doklad totožnosti.
 2. Vyplněnou kompletní přihlášku a podepsanou (modrou tužkou) osobou odpovědnou za firmu - bude zaslána pře začátkem školení.
 3. Odborná nebo profesní kvalifikace (vzdělání):
  - Originál a prostou kopii dokladů o dosaženém elektrotechnickém vzdělání (dle typu vzdělání: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o absolvování vysoké školy). U elektrotechnického vzdělání získaného mimo území ČR je třeba doložit UZNÁNÍ zahraničního vzdělání v České republice (NOSTRIFIKACI) NEBO
   - Originál a prostou kopii dokladů profesní kvalifikací kvalifikace získané v Národní soustava kvalifikací NSK (FIRMA POTVRDÍ).
  - Pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů s vysokoškolským vzděláním, kteří v rámci výuky složili zkoušku z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky a učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím doloží originál a prostou kopii vysokoškolských dokladů (FIRMA POTVRDÍ).
 4. Délku praxe, která se prokazuje potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením zkoušené osoby, a to nejméně v délce stanovené pro daný stupeň odborné způsobilosti.
 5. Podklady ke školení místních bezpečnostních předpisů: bez těchto dokladů nelze školení absolvovat.
 6. Výpis dokumentace BOZP - Pracovní a technologické postupy, Provozní a technologické pokyny, Zdroji a příčinami rizik, které souvisejí s činností na elektrických zařízení příslušného druhu napětí která má osoba vykonávat nebo řídit. (Dokumentaci BOZP pro OSVČ a menší firmy pomůžeme dopracovat).  Popřípadě lze nahradit:
   - Potvrzením o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č.194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
 7. Pokud nebudou dodány kompletní dokumenty podle bodů 1 až 4 bude účtována v den školení částka 200,- Kč za DODATEČNÉ ZASLÁNÍ POTVRZENÍ O ABSOLOVÁNÍ ŠKOLENÍ.
 8. Platí pro právnickou podnikající osobu a fyzickou podnikající osobu (OSVČ).
 9. Podnikající osoba (OSVČ) přinese výpis z Živnostenského rejstříku s elektro živností.
 10. Pokud nebudou dodány podklady podle bodu 5 nelze školení absolvovat.
 11. Školení probíhá od 5 přihlášených osob.                        

 

Oblast podnikání:rekvalifikace elektro, kurz, elektrikář, školení vyhláška 50, zkoušky vyhláška č. 50, vyhl. 50, vyhláška 50 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9, školení revizních techniků, kurz revizních techniků, elektro revize, revize elektro, revize elektrických spotřebičů, elektrospotřebičů, elektroinstalace, ručního nářadí,  hromosvodů, bozp, koordinátor bozp, bozp po, bezpečnost práce, služby bozp, požárního technika, požární preventivní hlídka, dokumentace, staveniště, požární prevence, školení řidičů, Проводим обучение Положения № 50 (электро) на русском языке, Проводим обучение Положения № 50/1978 (о профессиональной компетенции в области электротехники) на русском языке, Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Pardubice, Havířov, Zlín, Kladno, Most, Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Karlovy Vary, Děčín, Teplice, Jihlava, Chomutov, Přerov, Prostějov, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Třinec, Česká Lípa, Třebíč, Znojmo, Tábor, Příbram, Orlová, Trutnov, Cheb, Kolín, Vsetín, Šumperk, Kroměříž, Písek, Litvínov, Hodonín, Český Těšín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Břeclav, Nový Jičín, Krnov, Litoměřice, Sokolov, Strakonice, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Kopřivnice, Chrudim, Bohumín, Klatovy, Vyškov, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Náchod, Blansko, Louny, Hranice, Otrokovice, Žatec, Jirkov, Mělník, Ostrov ,Rožnov p. Radhoštěm, Uherský Brod, Kadaň, Kralupy nad Vltavou, Beroun, Česká Třebová, Bruntál, Svitavy, Rakovník, Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Pelhřimov, Bílina, Neratovice, Varnsdorf , Klášterec n. Ohří, Benešov, Slaný, Brandýs nad Labem, Mariánské Lázně, Ústí nad Orlicí, Chodov, Nymburk, Zábřeh, Turnov, Rokycany, Český Krumlov, Hlučín, Šternberk, Roudnice nad Labem, Poděbrady, Luhačovice, Pohořelice,

Новости

Международная машиностроительная выставка/ярмарка в Брно

25.10.2021 10:36
MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti Информация для лиц, интересующихся техническими новинками. С 8.11 по 12.11. 2021 года состоится Международная машиностроительная выставка/ярмарка в Брно (MSV). Рекомендуем посетить и ознакомиться с новыми технологиями.     Letošní 62....