Otázka: Kolik stojí školení Vyhlášky 50/1978 Sb. § 6, 7, 8?

Školení provádíme v menších skupinkách (max. 10 účastníku) spíše diskusního typu.

Školení  je rozděleno na dvě časti.

První část jsou přednášky k problematice vyhlášky 50/1978 Sb., legislativy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), bezpečnost, předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravověda.  (délka přednášek je 4-5 hodiny). Problematika týkající se práce kterou provádí školené osoby (asi hodina, ale vše je podřízeno především rozsahu dotazů od školených osob).

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. 2 x testy (§ 8 +  1 x test legislativa) a závěrečného písemného přezkoušení (délka přezkoušení je  60 až 90 minut).

 

 • § 6 Vyhláška 50/1978 Sb.
 • Cena školení a přezkoušení v námi stanoveném čase a místě je 1.800,- Kč na osobu.
 • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).
 • Cena školení LPS (hromosvodů)  k základní ceně za školení se připočítá částka  500,- Kč / osoba.
 • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).
 • § 6, 7 Vyhláška 50/1978 Sb.
 • Cena školení a přezkoušení v námi stanoveném čase a místě je 1.900,- Kč na osobu.
 • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).
 • Cena školení LPS (hromosvodů)  k základní ceně za školení se připočítá částka  500,- Kč / osoba.
 • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).
 • § 6, 7, 8 a LPS Vyhláška 50/1978 Sb.
 • Cena školení a přezkoušení v námi stanoveném čase a místě je 2.200,- Kč na osobu.
 • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).