Otázka: Kolik stojí školení vyhlášky 50/1978 Sb. § 5?

Školení v našich termínech provádíme v menších skupinkách (max. 10 účastníku) spíše diskusního typu.

Školení  je rozděleno na dvě časti.

První část jsou přednášky k problematice vyhlášky 50/1978 Sb., legislativa (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), bezpečnost, předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravověda.  (Délka přednášek je 2-3 hodiny).

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. 2 x testy  a závěrečného písemného přezkoušení (délka přezkoušení je  kolem 60 minut).

  • Cena školení a přezkoušení v námi stanoveném čase a místě je 1.200,- Kč na osobu.
  • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).
  • Cena školení LPS (hromosvodů), k základní ceně za školení se připočítá částka  500,- Kč / osoba.
  • Cena školeni nad 6 osob je individuální (Cenová nabídka).