Otázka: Kolik stojí školení Vyhlášky 50/1978 Sb. § 3 a 4 ?

Školení provádíme  spíše diskusního typu zaměřeného na oblast pracovních aktivit zaměstnanců dle požadavků zaměstnavatele.

Školení  je rozděleno na dvě časti.

První část jsou přednášky zaměřeny především na bezpečnost používání elektrických spotřebičů (strojů, spotřebičů a přenosného nářadí ...), předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravovědu.  Dále řešíme problematiku vyhlášky 50/1978 Sb. a legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, délka přednášek je 2-3 hodiny).

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. Přezkoušení je provedeno písemnou a  formou (délka přezkoušení je  kolem 30 minut).

  • Cena školení a přezkoušení v námi stanoveném čase a místě je:
    - § 4                      800,- Kč na osobu
    - § 4 plus          1.200,- Kč na osobu
    - § 4 a § 11       1.800,- Kč na osobu
  • V případě  školení na pracovišti od 6 do 10 zaměstnanců je cena podle cenové nabídky.