Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 3, 4, 4 plus a 11?

Ke školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.  3,  4,  4 plus a  11 potřebujete následující dokumenty:

  • Doklad totožnosti.
  • V případě školení zaměstnanců je to  jmenný seznam (Datum školení, jméno a příjmení, datum narození nebo osobní číslo zaměstnance).