Kdo může revidovat elektrické - elektro spotřebiče

16.05.2024 19:34

Elektrické spotřebiče - elektro spotřebiče

 

Rádi Vás zaškolíme k opakovaným zkouškám spotřebičů

podle
ČSN EN 50678. Kontaktujte nás


 

 

Autor: Státní úřad inspekce práce

 

Dotaz:

Je nutné u elektrických spotřebičů zapojených do sítě zástrčkou provádět revize dle nové legislativy (zákon č. 250/2021 Sb. a souvisejících nařízení vlády), případně dle ČSN anebo postačuje kontrola dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.? Jsou někde stanoveny podmínky rozsahu kontroly a kdo revize/kontroly může provést?

 

Státní úřad inspekce práce - odpověď:

 

Pojem revize se dle ust. § 2 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 250/2021 Sb.“), pro účely tohoto zákona vztahuje na vyhrazená technická zařízení.

 

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (dále jen „nařízení vlády č. 190/2022 Sb.“), stanovuje výčet vyhrazených technických elektrických zařízení (dále jen „vyhrazená elektrická zařízení“), která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd.

 

Podle ust. § 3 odst. 2 písm. a), b) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními ruční elektromechanická nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti, prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody.

 

Revize na vyhrazených technických zařízeních smí dle ust. § 17 zákona č. 250/2021 Sb. provádět výhradně revizní technik, který je držitelem osvědčení v rozsahu odpovídajícímu revidovanému vyhrazenému technickému zařízení. Vzhledem k tomu, že elektrické spotřebiče nejsou vyhrazené elektrické zařízení, není nutné u nich provádět revizi dle zákona č. 250/2021 Sb.

 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních výslovně neuvádí, aby opakované revize elektrických spotřebičů během používání ve smyslu normy ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (dále jen „ČSN 33 1600 ed. 2/Z2“), prováděl revizní technik.

 

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, mezi které patří také elektrické spotřebiče, jsou uvedeny v ust. § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dle ust. § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“ Normové hodnoty pro provádění revizí elektrických spotřebičů jsou uvedeny v normě ČSN 33 1600 ed. 2/Z2, kde je uveden rozsah zkoušek i jejich četnost.

 

Jak vyplývá ze zákona č. 250/2021 Sb. a z nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, požadavky na kvalifikaci osob provádějících opakované zkoušky a opakované revize podle ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 stanoví na základě hodnocení rizik provozovatel podle konkrétně prováděné činnosti (prohlídka, měření, zkouška chodu, kontrola označení, vypracování dokladu o provedené revizi).

 

Rádi Vás zaškolíme k opakovaným zkouškám spotřebičů

podle
ČSN EN 50678. Kontaktujte nás

Novinky

Kdo může revidovat elektrické - elektro spotřebiče

16.05.2024 19:34
Elektrické spotřebiče - elektro spotřebiče   Rádi Vás zaškolíme k opakovaným zkouškám spotřebičů podle ČSN EN 50678. Kontaktujte nás     Autor: Státní úřad inspekce...

Zápis o poučení a ověření znalostí osob poučených pro práci na elektrických zařízeních

06.05.2024 14:44
Zápis o poučení a ověření znalostí osob poučených pro práci na elektrických zařízeních Autor: Státní úřad inspekce práce Dotaz: Je možné považovat jeden doklad (zápis) s více jmény a podpisy osob poučených (v našem kontextu prezenční listinu) za...

Požár elektrokoloběžky zničil byt v Praze, dva zranění a evakuace.

01.08.2023 06:59
Požár elektrokoloběžky zničil byt v Praze, dva zranění a evakuace.    

Pro letošní absolventy elektrotechnických oborů máme slevu 300,- Kč

16.06.2023 07:19
Pro letošní absolventy elektrotechnických oborů máme slevu 300,- Kč (proti ceníkové ceně) na školení podle NV 194/2022 Sb. Sleva platí pro §6 s elektrotechnickým vzděláním a bez praxe. Slevu je možno uplatnit na našich pravidelných školeních (Brno, Praha, Ostrava, Plzeň a Kojetín) v...

Seznam živností pro nařízení vlády NV 194/2022 Sb. - NOVINKY

15.06.2023 07:23
ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení praxe Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel  oprávnění Opravy ostatních...

Nová nařízení vlády vyjde pravděpodobně 30.06.2022

30.06.2022 10:05
Aktuální stav legislativního procesu: 22. 6. 2022 – Vláda na svém zasedání dne 22. 6. 2022 schválila návrhy nařízení vlády pod jednacími body č. 15 až 19: 15. Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti čj. 524/22 16. Návrh nařízení vlády o...

AKCE - sleva pro - školení v dubnu, květnu a červnu 2022.

09.05.2022 06:54
Pro letošní absolventy učebních oborů a středních odborných škol, nabízíme možnost získání „OSVĚDČENÍ“ podle vyhlášky 50/1978 Sb, s cenovým zvýhodněním  300 Kč/osoba. - Nabízíme školení PREZENČNÍ i ONLINE - Snížená cena se týká ONLINE kurzů v dubnu, květnu a červnu - Prezenčně je možno...

MSV 2021 Brno 8.11.2021 až 12.11.2021

25.10.2021 10:26
MSV 2021 ukáže inovace pro průmysl budoucnosti   Letošní 62. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se koná od 8. do 12. listopadu na výstavišti v Brně, opět představí nejnovější a inovativní průmyslové technologie. Hlavním tématem je digitalizace průmyslu, která bude zvýrazněna...

Od února 2021 řešime a provádíme přípojky pro nabíjení elektromobilů.

01.02.2021 15:02
Od února 2021 řešime a provádíme  přípojky pro nabíjení elektromobilů   Přípojky pro domácnosti,  firmy i bytové domy. Podrobnosti můžeme vysvětlit a probrat při pravidelných  ELEKTRO KONZULTACÍCH .

Nová příručka - Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

26.04.2020 17:24
  dovolte mám, abychom Vás informovali o vydání nové příručky s názvem „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků (čtvrté – aktualizované vydání)“ – svazek 111 základní edice ELEKTRO, kterou napsal Ing. Michal Kříž. Příručka vychází jak v tištěné, tak i...
Záznamy: 1 - 10 ze 75
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>