Nová nařízení vlády vyjde pravděpodobně 30.06.2022

30.06.2022 10:05

Aktuální stav legislativního procesu:

22. 6. 2022 – Vláda na svém zasedání dne 22. 6. 2022 schválila návrhy nařízení vlády pod jednacími body č. 15 až 19:

15. Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 524/22
16. Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 525/22
17. Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 555/22
18. Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektro-technice
čj. 556/22
19. Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 557/22

Nařízení budou platná den poté co vyjdou ve Sbírce zákonů České republiky.

NV pravděpodobně VÝJDOU ve Sbírce zákonů České republiky dne 30.06.2022 a platné budou od 01.07.2022.