ČSN EN 50110-1 ed.3

 

PRÁCE PODLE POKYNŮ - práce pro kterou jsou dány jen nejnutnější pokyny. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů samy pracující osoby. odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů samy pracující osoby.

 

PRÁCE POD DOHLEDEM - práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů. Před zahájením  práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací podle potřeby občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Při této práci


PRÁCE POD DOZOREM - práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která byla pověřena dozorem a je odpovědná za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví při práci. Musí-li se osoba pověřená dozorem vzdálit, musí pověřit dozorem jinou osobu s příslušnou kvalifikací nebo musí být práce přerušena.

 

 

 Zpět