Rámcové seznámení s problematikou BOZP a PO

pro vedoucí pracovníky.