Otázka: Jaké doklady potřebuji ke školení a přezkoušení podle Vyhlášky 50/1978 Sb. § 4 ?

 

Od 1.7.2022 nahrazeno zákonem 250/2021 Sb. a následným nařízením vlády NV 194/2022 Sb. Více v záložce osoba poučena

 

Školení provádíme  spíše diskusního typu zaměřeného na oblast pracovních aktivit zaměstnanců dle požadavků zaměstnavatele.

 

Ke školení a přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb.  3,  4 nebo 4 plus  jsou potřebujete následující dokumenty:

  • Doklad totožnosti.
  • V případě školení zaměstnanců je to  jmenný seznam (Datum školení, jméno a příjmení, datum narození nebo osobní číslo zaměstnance).

 

Školení  je rozděleno na dvě časti.

První část jsou přednášky zaměřeny především na bezpečnost používání elektrických spotřebičů (strojů, spotřebičů a přenosného nářadí ...), předcházení úrazu elektrickým proudem a zdravovědu.  Dále řešíme problematiku vyhlášky 50/1978 Sb. a legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, délka přednášek je 2-3 hodiny).

Obsah školení:

  1. Úvod.
  2. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus.
  3. Zdravověda.
  4. Základní legislativa (zákony, nařízení vlády, vyhlášky).
  5. Přehled aktuálních ČSN – obor elektro.
  6. Obsluha a práce na elektrických zařízení - ČSN EN 50110-1 ed.3 
  7. Vyhláška 50/1978 Sb

 

Druhá část je zaměřena na přezkoušení podle vyhlášky 50/1978 Sb. Přezkoušení je provedeno písemnou a  formou (délka přezkoušení je  kolem 30 minut).