Požadavek státu pro duben a květen 2020 - COVID 19

24.04.2020 07:39

V souvislosti s pandemií koronaviru se v České republice vyžaduje nosit roušku. Nošení roušky na ulici, ve veřejné dopravě,  v obchodech, v malé kanceláři atd. je povinné, neboť je považováno za jedno z preventivních opatření k omezení šíření  koronaviru.

 

В связи с пандемией коронавируса следует на территории Чешской республики носить маску. Ношение медицинской маски на улице, в средствах общественного транспорта, в магазинах, в тесном кабинете и т. д. является обязательным, так как считается одной из профилактических мер по ограничению распространения коронавируса.

  

Prosím, dostavte se s rouškou. Rouška musí zakrývat nos a ústa.

Просьба явиться с медицинской маской. Маска должна закрывать нос и рот.