LOV RYB ELEKTŘINOU

25.06.2019 08:40

Při lovu ryb elektrickým agregátem musí všichni členové „lovicí čety“ dodržovat potřebná pravidla bezpečnosti práce, dohodnutou organizaci lovu a pracovní postup. Hlavní členové „lovicí čety“ – vedoucí lovu, lovec a obsluhovatel zdroje musí získat patřičnou kvalifikaci absolvováním speciálního kurzu, jehož součástí je kromě teoretické výuky i potřebná praxe a také závěrečná komisionální zkouška. Jedná se o rozšířené školení na §4 vyhlášky 50/1978Sb. se zaměřením na rizika při lovu ryb elektrickým agregátem.  I ostatní členové čety musí být patřičně proškoleni.

 

Zdroj-článek - LOV RYB ELEKTŘINOU

Na stránkch - www.ceskyrybar.cz/cz/rubriky