Nařízení vlády NV 194/2022 § 8.
Revizní technik

 

 § 8

Revizní technik

(1) Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2.

(2) Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti revizního technika činí

a) 4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6) jako E1A a E2A,

b) 2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem6) jako E3A,

c) pro rozsah označený jiným právním předpisem6) jako E1B a E2B 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,

d) pro rozsah označený jiným právním předpisem6) jako E3B 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.

 

6) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

 

 Zpět na záložku ŠKOLENÍ ELEKTRO

Více o připravě RT E2A

 

 

Legislativa:

Zákon 250/2021 Sb.

Nařízení vlády NV 194/2022 Sb.

Nařízení vlády NV 190/2022 Sb.

 

Vi