Seznámení (školení) a praktické ukázky zapojení v el. instalacích a měření el. spotřebičů a el. instalace
nebo
Seznámení (školení) a praktické ukázky zapojení  a měření v el. instalacích + BOZP a PO

Praktické ukázky zapojení nadproudové ochrany (MCB), proudového chrániče (RCD) , elektrického přistroje na detekci chybového elektrického oblouku (AFDD).

 

 • 10.07.2024  09:00 - 15:00 - Brno Vídeňská 103, Brno

      PŘIHLÁS IT SE    

 

 

 

Obsah školení - praktické zapojení a měření:

Školení (seznámení) do 8 účastníků (v čase 09:00 až 15:00hod).

        

          Teoretická část -

 • Úvod - obecná činnost sítě.
 • Měření u elektrických spotřebičů podle nové legislativy.
 • Zapojení a činnost nadproudvých jistících prvků v síti TN-C-S, TT a IT (Pojistka, MCB, ...).
 • Zapojení a činnost proudového chrániče v síti TT a TN-S (RCD).
 • Zapojení a činnost AFDD v sítích – podle pokynů výrobců (EATON, OEZ, ABB,SCHNEIDER, ….).
 • Návaznost soustav na zapojení vnitřního "LPS" a přepěťové ochrany s ekvipotenciálním vyrovnáním.

        

         Praktická část: je vhodné přinesení vlastního měřícího přístroje - multimetru a izolovaného křížového šroubováku, ...

 • Praktická část: je vhodné přinesení vlastního měřícího přístroje - multimetru a izolovaného křížového šroubováku,...
 • Praktická zapojení a činnost prvků v obvodu (Jistících prvků - MCB), proudového chrániče (RCD), přístroje k detekci chybového elektrického oblouku „AFDD“, návaznost na "LPS" a přepěťové ochrany).
 • Otázky a řešení praktického problému vzniklého při realizaci elektrické instalace.
 • Bude probráno i praktické měření u elektrických spotřebičů podle nové legislativy
 

        PŘINESTE SI MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ -

 • (určeno především pro osoby s §6 až §8).
 • ČSN 33 1600 ed. 2 - Změna Z1 a Z2. (postup pro provádění opakovaných zkoušek u elektrických spotřebičů),
 • ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochrany opatření elektrických spotřebičů po opravě.

 

 

Cena školení - měření a PRAKTICKÉ zapojení:

 • Jednodenní kurz s praktickou ukázkou  - 1.900,-  Kč / osoba (Jako nástavba na školení nařízení vlády NV 194/2022 (dříve vyhláška 50/1978 Sb.) "po našem školení" nejméně pro §6 a více -  přihlášení je provedeno do tří měsíců od konání pravidelného školení).
   
 • Jednodenní kurz s  praktickou ukázkou - 2.900,-  Kč / osoba.

 

Pro koho je školení určeno?

 • Pro elektrotechniky, pracovníky údržby, elektromontéry  a revizní techniky co provádějí kontrolu, údržbu, montáž instalací nebo projektování elektrických instalací.


 

Zvýhodnění - Při kombinaci dvou školení „Školení a praktické ukázky zapojení v elektrických  instalacích“  a „Rámcového seznámení s problematikou BOZP a PO“ celková je cena pro prezenční školení v Brně jen 3.600,-Kč (provedení obou školení je ve dvou dnech)