Otázka: Jaké jsou základní ČSN v oboru elektro?

Přehled základních ČSN pro obor elektro:

 • ČSN 33 2000-4-41 ed.2                    Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 • ČSN EN 61140 ed.2.                        Ochrana před úrazem el. proudem.
 • ČSN 33 1500                                   Revize elektrických zařízení.
 • ČSN 33 1600 ed.2                            Revize a kontroly elektrických spotřebičů.
 • ČSN EN 50110-1 ed.2                       Obsluha a práce na elektrických zařízení.
 • ČSN 33 2000-7-701 ed.2                    Prostory s vanou a nebo sprchou
 • ČSN 33 2312                                    El. zařízení v hořlavých látkách a na nich.
 • ČSN EN 60529                                 Stupně ochrany krytem (krytí IP-kód).
 • ČSN 33 0165                                    Značení vodičů barvami nebo číslicemi.
 • ČSN ISO 3864                                  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
 • ČSN 33 2000-6                                 Elektrické instalace nízkého napětí  - Revize.
 • ČSN 34 1090                                    Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení.
 • ČSN 34 1610                                    El. silový rozvod v průmyslových provozovnách.
 • ČSN 33 3220                                    Společná ustanovení pro elektrické stanice.
 • ČSN 33 32 10                                   Rozvodná zařízení.
 • ČSN 33 2000 -7-729                          Uličky pro obsluhu nebo údržbu.
 • ČSN 33 2130 ed.2                             Vnitřní elektrické rozvody.
 • ČSN 34 3278                                    Provoz přístrojových transformátorů.
 • ČSN 33 2180                                    Připojování el. přístrojů a spotřebičů.
 • ČSN 34 3205                                    Obsluha el. točivých strojů a práce na nich.
 • ČSN 34 3085                                    Zacházení s el. zařízením při požárech a zátopech.
 • ČSN 33 01 21                                   Jmenovité napětí veřejných sítí nn.
 • ČSN EN 50272-3                               Trakční baterie.
 • ČSN EN 60079-10-1                           Určování nebezpečných prostorů.
 • ČSN EN 61241-0                               El. zařízení pro prostory s hořlavým prachem.
 • ČSN 33 2340                                     Prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin.
 • ČSN EN 60417-1                               Grafické značky na předmětech.
 • ČSN EN 61558-2-8                            Požadavky na zvonkové transformátory.
 • ČSN EN 615582-7                             Transformátory pro hračky.
 • ČSN EN 60065                                  Zvukové a obrazové elektronické přístroje.
 • ČSN EN 60204-1 ed.2                        El. zařízení strojů  - všeobecné požadavky.
 • ČSN 33-5-51 ed.3                              Výběr a stavba elektrických zařízení.
 • ČSN 33 2000-7-702 ed.2                    Plavecké bazény a jiné nádrže.
 • ČSN 33 2000-7-703 ed.2                    Místnosti a kabinky se saunovými kamny.
 • ČSN 33 2000-7-704 ed.2                    Staveniště a demolice.
 • ČSN 33 2000-7-705 ed. 2                   Zemědělská a zahradnická zařízení.
 • ČSN 33 2000-7-706 ed.2                    Omezené vodivé prostory.
 • ČSN 33 2000-7-708 ed.2                    Parkovací místa v kempincích.
 • ČSN 33 2000-7-754 ed. 2                   Elektrická instalace v karavanech.
 • ČSN 33 2000-7-714                           Zařízení pro venkovní osvětlení.
 • ČSN 33 2000-7-711                           Výstavy, přehlídky a stánky
 • ČSN 33 2000-7-753                           Podlahové a stropní vytápění.