Technické dny VTZ (TIČR) 4.10.2018

10.09.2018 07:18

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY (TIČR), organizace státního odborného dozoru pořádá jednodenní seminář TECHNICKÝ DEN vyhrazených elektrických zařízení.

 

Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled problematiky uvádění vyhrazených elektrických zařízení do provozu, podrobnější seznámení s nedostatky zjištěnými při výkonu dozoru. Podrobnější náhled na problematiku revizních zpráv a povinnostmi montážních organizací. Seznámení s mechanismy dozoru, povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 174/1968 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 73/2010 Sb. V závěru předpokládáme diskuzi k aktuálním otázkám v oblasti vyhrazených elektrických zařízení. Témata jednotlivých přednášek budou upřesněna na webových stránkách www.ticr.eu.

 

Více informací najdete na 

Pozvánka VTZ-elektrická - téma semináře - 4.10.2018