Školení BOZP a PO (seznámení)

22.02.2021 12:03

Školení (seznámení) s problematikou BOZP a PO pro vedoucí pracovníky a OSVČ v českém jazyce se provádí prezentačně i on line v Brně.

Celková délka seznámení je 150 minut a cena pro jednu osobu je 600 Kč.