Recognition of Foreign Qualifications for electro technical engineering training of Decree 194/2022 Coll.

01/01/2018 08:49

How to evaluate electrotechnical engineering degrees and other qualifications earned abroad to be acceptable in the Czech Republic?

 

The Department of Education and Youth of the Regional Authorities in the Czech Republics (Krajsky urad – odbor skolstvi) fulfill the statutory function of an authority that handles requests for recognition of electrotechnical engineering education and degree earned abroad. Credential evaluations vary in costs depending on the complexity of the analysis and the amount of documentation available, and are generally paid for either by the individual or occasionally by an employer.

For information on how to handle the application and the application form, please visit the relevant Regional Office website in Czech and English.

PDF form of the Ministry of education of the Czech Republic

www.msmt.cz/file/42615?highlightWords=nostrifikace

A request form

REQUEST FOR RECOGNITI ON OF FOREIGN EDUCAT ION IN THE CZECH REPUBLIC by the Act No. 561/2004 Coll.on Pre - school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (the Education Act) as subsequently amended, Section 108

 

 

 

Jak doložit v ČR uznání výučního listu, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole jako uznatelné elektrotechnické vzdělání pro ČR ?

Odbor školství a mládeže Krajského úřadu plní ze zákona funkci orgánu, který vyřizuje žádosti o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Informace o postupu při vyřizování žádosti a vlastní formulář žádosti naleznete na stránkách příslušného Krajského úřadu a to v českém i anglickém jazyce.

 

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (vzor)  podle § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.