JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ

17.01.2017 14:54

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ VYSVĚDČENÍ:

problém je popsán v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Stanoví se tam, že stejnopisy a opisy vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu vydávají školy. Za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů (jejíž výše nesmí překročit 100 Kč).

V případě, že je dokumentace školy uložena ve státním okresním archivu, vydá stejnopis uvedená instituce.