Elektrický přístroj chránící před vznikem požáru od elektroinstalace - AFDD

21.07.2016 06:10

AFDD  jsou elektrické přístroje chránící budovy (prostory) před vznikem požáru od elektroinstalace.
„Fire prevention unit by arc monitoring iARC (cont.)“

Vyšla změna Z1 k ČSN 33 2000-4-42 ed. 2. V této změně je převzata změna IEC, která doporučuje nasazení přístrojů AFDD v určitých prostorách a objektech.....

 

Paralelní poruchový elektrický oblouk
Paralelní poruchový elektrický oblouk se vyskytuje v obvodu paralelně mezi sousedními vodiči, bud’ mezi pracovními nebo mezi pracovním a ochranným. Proud tohoto oblouku jeobvykle větší než pracovní proud obvodu, ale na větší než vybavovací proud předřezené nadproudové ochrany. V případě, že obvodu není předřazen proudový chránič není ani předpoklad odpojení poruchového odvodu od zdroje – možný následek požár. Na tuto poruchu  je schopen zareagovat přístroj AFDD.

 

Sériový poruchový elektrický oblouk
Sériový elektrický oblouk se vyskytuje v připojeném a proudově zatíženém vodiči. Možnou příčinou je například špatně dotažený spoj, svorka a nebo částečně narušený vodič (např. mechanicky). Při jeho výskytu většinou není překročen předpokládaný (přípustný) pracovní proud jištěného obvodu. Běžné nadproudové ochrany, ani proudový chránič nebudou na poruchu reagovat - možný následek požár. Je schopen zareagovat přístroj AFDD. 

 

Zajímavé články o této technologii:

 

Elektrické přístroje chránící před vznikem požáru od elektroinstalace:

Únor 2016  Ing. Karel Dvořáček

Ochrana před iniciací požáru elektroinstalací je jednou z nejsledovanějších priorit ve vývoji normativních a dalších požadavků na elektrické rozvody. Z elektrických přístrojů, které mohou riziko vzniku požáru minimalizovat, jsou samozřejmě přístroje pro automatické odpojení od zdroje a dosud u nás za vyšší stupeň jsou považovány a používány proudové chrániče.

Celý článek najdete na: https://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/elektricke-pristroje-chranici-pred-vznikem-pozaru-od-elektroinstalace

 

Přístroje k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD):

Nevíme, jestli k vám jako příslušníkům vyspělé elektrotechnické veřejnosti dospěla již v minulých letech informace o tom, že v Americe mají a používají přístroj – není to jistič, není to chránič – ale umí to vyhledat začínající poruchu nejen v pevných elektrických instalacích, ale i v připojených elektrických spotřebičích, např. v pračkách, varných konvicích, ale i v televizorech, v poškozených pohyblivých a prodlužovacích přívodech apod. Samozřejmě tu poruchu to umí zjistit a odpojit dlouho předtím, než by na ni zareagovaly klasické jisticí a ochranné přístroje včetně citlivých proudových chráničů. Výhodou je tedy zjištění a včasné odpojení poruch, jinak hrozících vznícením požáru.

V současné době nám hrozí, že takové přístroje budeme používat i u nás. Některé firmy mají takové přístroje již i v nabídce.

 

Celý článek najdete nahttps://www.in-el.cz/referat/103101/pristroje-k-detekci-chyboveho-elektrickeho-oblouku-afdd