Nařízení vlády NV 194/2022 § 5.
Osoba znalá

§ 5

Osoba znalá

(1) Osobou znalou je

a) osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“),

b) osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) a

c) revizní technik.

(2) Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona.

(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.

 

Zpět na záložku ŠKOLENÍ ELEKTRO

 

 

Legislativa:

Zákon 250/2021 Sb.

Nařízení vlády
NV 194/2022 Sb.

Nařízení vlády
NV 190/2022 Sb.