Jak dlouho PLATÍ DOKLAD (osvědčení) o úspěšném složení zkoušky podle zákona 250/2021 Sb. a následném nařízení NV 194/2022 Sb.

10

 

 

 • Po úpěšném složení zkoušky (písemné a ústní 80 % úspěšnosti z každé zkoušky) je Vám vydán DOKLAD o ÚSPĚŠNÉM složení zkoušky.
   
 • Platnost dokladu je podle zákona 250/2021 Sb. maximálně 3 roky ale zaměstnavatel může tento termín zkrátit podle vyhodnocení rizik v Místním provozním bezpečnostním předpisu – MPBP.
   
 • Tento doklad potvrzuje osoba odpovědná
   
 • DOKLAD (osvědčení) je NEPŘENOSNÝ platí  pouze na pracovní činnost, na kterou se školilo a pro jakou firmu – IČO.
   
 • V případě, že podnikáte při zaměstnání (například na OSVČ) nebo jste zaměstnán u další firmy musíte mít na každou firmu (IČO) samostatný DOKLAD (osvědčení) o úspěšném složení zkoušky, tj. i přezkoušení.
   
 • Pokud chcete podnikat nejprve si musíte  zažádat o elektro živnost.  Po obdržení IČO  je teprve možné přijít na přezkoušení podle nařízení vlády NV 194/2022 Sb.